Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn

  • Các hãng khác
Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh Giá SL trong kho Mô tả
SWR30 Sony SmartBand Talk SWR30 smartbandtalk-swr30-1417063294_500x338.709677419

1600000

1800000

SWR10 SmartBand SWR10 smartbanda-1427076287_500x338.70967741935

1200000

1900000

SWR50 Đồng hồ Sony SmartWatch3 (SWR50) smartwatch3-1427076908_500x338.70967741935

2800000

3800000