Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn

  • Các hãng khác
Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh Giá SL trong kho Mô tả
tf-256-samsung-evo Thẻ Nhớ Micro SD Samsung Evo Plus 256GB U3 Class 10 – 100MB/s 115389

2280000

CFast 2.0 64Gb 515MB Sandisk Extreme PRO CFast 2.0 64Gb 515MB cffast_64gb_web

450000

CFast 2.0 128Gb 515MB Sandisk Extreme PRO CFast 2.0 128Gb 515MB

850000

CF 256GB 1067X Thẻ Nhớ CompactFlash SanDisk Extreme Pro 256GB 1067X LAm9hS_simg_d0daf0_800x1200_max

6500000

MicroSDHC Ext 100MB-128G THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDHC Class10 100MB WThpdS_simg_d0daf0_800x1200_max

925000

MicroSDHC Ext 100MB-64G THẺ NHỚ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDHC Class10 100MB JCbnT4_simg_d0daf0_800x1200_max

470000

MicroSDHC Ext 100MB-32G THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC Class10 100MB SAhmGr_simg_d0daf0_800x1200_max

200000

Micro SD 633X 95MB- 128GB Micro SDXC Sandisk Extreme Pro 633X 95Mb- 128GB the-nho-128gb-microsdhc-sandisk-extreme-pro-class-10-95mbtuankhanh-1m4G3-mEt1DX_simg_d0daf0_800x1200_max

1595000

SD 633X 95MB - 256GB SDXC Sandisk Class 10 – Extreme Pro 633X 95MB- 256GB 128GB_SDXC_SANDISK_EXTREME_PRO_3

2720000

SDHC 256GB Class 10 80MB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 256GB Class 10 90MB the-nho-sdhc-sandisk-ultra-256gb-class-10-80mb-1m4G3-8iTWm7_simg_d0daf0_800x1200_max

2450000

SDHC 256GB Class 10 90MB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 64GB Class 10 90MB the-nho-sdhc-sandisk-ultra-64gb-class-10-80mb-1m4G3-FytmU2_simg_d0daf0_800x1200_max

630000

SDHC 64GB Class 10 80MB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 64GB Class 10 80MB the-nho-sdhc-sandisk-ultra-64gb-class-10-80mb-1m4G3-ODpcTs_simg_d0daf0_800x1200_max

485000

SDHC 32GB Class 10 80MB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class 10 80MB the-nho-sdhc-sandisk-ultra-32gb-class-10-80mb-1m4G3-lQigOK_simg_d0daf0_800x1200_max

295000

SDHC 16GB Class 10 80MB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class 10 80MB the-nho-sdhc-sandisk-ultra-16gb-class-10-80mb-1m4G3-W24kpQ_simg_d0daf0_800x1200_max

175000

MicroSDHC 64GB 80MB Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 64GB 80MB CLASS10 the-nho-microsdhc-sandisk-ultra-64gb-80mb-class10tuankhanh-1m4G3-oUhFzZ_simg_d0daf0_800x1200_max

185000

MicroSDHC 32GB 80MB Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 32GB 80MB the-nho-microsdhc-sandisk-ultra-32gb-80mbtuan-khanh-1m4G3-23OsFn_simg_d0daf0_800x1200_max

95000

MicroSDHC 16GB 80MB Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 16GB 80MB the-microsd-sandisk-ultra-16gb-chinh-hang-class10-80mb

75000

64GB SDHC Class 4 Thẻ nhớ Sandisk 64GB SDHC Class 4 the-nho-sandisk-64gb-sdhc-class-4tuankhanh-1m4G3-4na5hX_simg_d0daf0_800x1200_max

255000

32GB SDHC Class 4 Thẻ nhớ Sandisk 32GB SDHC Class 4 the-nho-sandisk-32gb-sdhc-class-4tuankhanh-1m4G3-jiNOxS_simg_d0daf0_800x1200_max

220000

16GB SDHC Class 4 Thẻ nhớ Sandisk 16GB SDHC Class 4 the-nho-sandisk-16gb-sdhc-class-4tuankhanh-1m4G3-8YMgFM_simg_d0daf0_800x1200_max

150000

SDHC EXT PRO 300MB 64GB Thẻ nhớ SD Sandisk extreme Pro 300MB Class 10 64GB the-nho-sd-sandisk-extreme-pro-300mb-class-10-64gb-1m4G3-LttRdC_simg_d0daf0_800x1200_max

2450000

SDHC EXT PRO 300MB-32GB Thẻ nhớ SD Sandisk extreme Pro 300MB Class 10 32GB the-nho-sd-sandisk-extreme-pro-300mb-class-10-32gb-1m4G3-Pdadt7_simg_d0daf0_800x1200_max

1235000

SD 300MB Class 10 128GB Thẻ nhớ SD Sandisk extreme Pro 300MB Class 10 128GB the-nho-sd-sandisk-extreme-pro-300mb-class-10-128gb-1m4G3-DZ42Fl_simg_d0daf0_800x1200_max

5000000

CF SanDisk Extreme Pro 128GB 1067X Thẻ Nhớ CompactFlash (CF) SanDisk Extreme Pro 128GB 1067X the-nho-cf-sandisk-1067x-160mbs-16gb-32gb-64gb-128gb-1478571326

3800000

3850000

CF64GB1067 CF Sandisk Extreme Pro 1067X – 64GB the-nho-cf-64g-sandisk-extreme-pro-1067x

1950000

1980000

CF SanDisk Extreme Pro 1067X - 32GB CF SanDisk Extreme Pro 1067X – 32GB CF_SanDisk_Extreme_Pro_32GB_1067X-480x500

1250000

1280000

CF Sandisk Extreme Pro 1067X - 16GB CF Sandisk Extreme Pro 1067X – 16GB the-nho-cf-sandisk-extreme-pro-1067x-doc-160mb-s-16gb

870000

890000

CF SanDisk Extreme 128GB 800X Thẻ Nhớ CompactFlash (CF) SanDisk Extreme 128GB 800X 1266_81ggpjaqryl__sl1500_

2190000

2250000

CF 800X - 64GB CF Sandisk Extreme S 800X – 64GB large_43125_1381394808

1200000

1250000

CF Sandisk Extreme S 800X - 32GB CF Sandisk Extreme S 800X – 32GB 20160508181738_1385528400000_1003355

820000

850000

CF Sandisk Extreme S 800X - 16GB CF Sandisk Extreme S 800X – 16GB 207483

690000

710000

CF Sandisk Ultra 333X - 32GB CF Sandisk Ultra 333X – 32GB CF-SanDisk-Ultra-32GB-333X-480x500

610000

630000

CF Sandisk Ultra 333X - 16GB CF Sandisk Ultra 333X – 16GB CompactFlash_SanDisk-Ultra-16GB-333X-480x500

425000

480000

Micro SDXC 633X - 64GB Micro SDXC Sandisk Extreme Pro 633X – 64GB s-l1000

810000

1050000

Micro SDHC 633X - 32GB Micro SDHC Sandisk Extreme Pro 633X – 32GB large_44613_1414750759

490000

580000

SDXC 633X - 128GB SDXC Sandisk Class 10 – Extreme Pro 633X – 128GB the-nho-extreme-pro-128gb-750x500-sandisk

1325000

1630000

SDXC 633X - 64GB SDXC Sandisk Class 10 – Extreme Pro 633X – 64GB the-nho-sandisk-extreme-pro-class-10-uhs-i-sdxc-64gb-95mb-s-den-0646-4977622-01b52b280f78f32155ca446a4a2514fd-product

740000

980000

SDHC 633X - 32GB SDHC Sandisk Class 10 Extreme Pro 633X – 32GB 812023

435000

610000

SDHC 633X - 16GB SDHC Sandisk Class 10 Extreme Pro 633X – 16GB the-nho-sd-sandisk-extreme-pro-16gb-1m4G3-UbSh6J_simg_d0daf0_800x1200_max

390000

485000

SDXC 128GB 90MB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme U3 600X V30 128GB 90MB SD-SanDisk-Extreme-U3-600X-V30-128GB-90MBs-480x500

1220000

1320000

SDXC Sandisk Class 10 Extreme 400X - 64GB SDXC Sandisk Class 10 Extreme 400X – 64GB SD-SanDisk-Extreme-U3-600X-V30-64GB-90MBs-480x500

790000

820000

SDHC 600X 90Mb 32GB SDHC Sandisk Extreme 600X 90Mb 32GB 689672

410000

465000

SDHC 600X 90Mb 16GB SDHC Sandisk Extreme 600X 90Mb 16GB 1291_the_nho_sd_sandisk_16gb_90mbs_2

260000

325000

SD 533X (80Mb) 128Gb SDXC SanDisk Ultra 533X (80Mb) 128Gb the-nho-sdhc-sandisk-ultra-266x-128gb-class-10-uhs-i-40mb-s-6960-1624511-1-product

1200000

1280000

SDXC Sandisk Class 10 Ultra 320X 48Mb 64GB SDXC Sandisk Class 10 Ultra 320X 48Mb 64GB 166574

470000

490000

SD 320X 48Mb 32GB SDHC Sandisk Class 10 Ultra 320X 48Mb 32GB 709662

280000

315000

SD 320X 48Mb 16GB SDHC Sandisk Class 10 Ultra 320X 48Mb 16GB 972162

180000

210000

Micro SD 320X - 32GB Micro SDHC Sandisk Class 10 Ultra 320X – 32GB MicroSD-Ultra-2015-32GB-02

290000

325000

Micro SD 320X - 16GB Micro SDHC Sandisk Class 10 Ultra 320X – 16GB 634397

180000

220000

sn-msproduo-32GB Thẻ nhớ Sony Ms Pro Duo 32GB sn-ms-pro-dou

1250000

1300000

sn-msproduo-16GB Thẻ nhớ Sony Ms Pro Duo 16GB the-nho-sony-16gb-memory-stick-pro-hg-duo-hx

670000

690000

sn-msproduo-8GB Thẻ nhớ Sony Ms Pro Duo 8GB p1343577360_sn_8g (1)

380000

400000

sn-msproduo Thẻ nhớ Sony Ms Pro Duo 4GB wFz4yWkqM2hP

250000

270000

tc-133x-8gb Thẻ nhớ Transcend 133X 8GB 133x

549000

549000

tc-133x-16GB Thẻ nhớ Transcend 133X 16GB 133x

520000

520000

tc-133x-2gb Thẻ nhớ Transcend 133X 2GB 133x

399000

399000

tc-sdhc-c10-64gb Thẻ nhớ Transcend SDHC class 10 64GB sdhc-c10

600000

600000

tc-sdhc-c10-32gb Thẻ nhớ Transcend SDHC class 10 32GB sdhc-c10

370000

370000

tc-sdhc-c10-16gb Thẻ nhớ Transcend SDHC class 10 16GB sdhc-c10

250000

250000

tc-sdhc-c10-8gb Thẻ nhớ Transcend SDHC class 10 8GB sdhc-c10

159000

159000

tc-msdhc-256gb Thẻ nhớ Transcend MicroSDHC class 10 256GB msdhc-c10

2800000

2800000

tc-msdhc-64gb Thẻ nhớ Transcend MicroSDHC class 10 64GB msdhc-c10

600000

600000

tc-msdhc-32gb Thẻ nhớ Transcend MicroSDHC class 10 32GB msdhc-c10

350000

350000

tc-msdhc-16gb Thẻ nhớ Transcend MicroSDHC class 10 16GB msdhc-c10

270000

270000

tc-msdhc-8gb Thẻ nhớ Transcend MicroSDHC class 10 8GB msdhc-c10

180000

180000

MicroSDXC 100MB/s 128GB Thẻ nhớ Samsung MicroSDXC evo plus 2017 100MB/s 128GB the-nho-microsdxc-samsung-evo-plus-128gb-80mb-s-do-2532-7719331-9c228714be34205e88d94903cacc7798-product

950000

1270000

MicroSDXC 100mb 64GB Thẻ nhớ Samsung MicroSDXC evo plus 2017 100MB/s 64GB EvoPlus2017-64-02-480x500

455000

570000

MicroSDXC 100MB/s 32GB Thẻ nhớ Samsung MicroSDXC evo plus 2017 100MB/s 32GB msdhc-evo-plus

240000

340000

kt-cf-64gb Thẻ nhớ Kingston CF 64GB Kingston-font-b-cf-b-font-card-266x-compact-flash-memory-cards-16gb-32gb-64gb-compactflash

1250000

1300000

kt-cf-32gb Thẻ nhớ Kingston CF 32GB full_Kingston-CF-32GB-Ultimate-02

740000

780000

kt-cf-16gb Thẻ nhớ Kingston CF 16GB cf

390000

420000

kt-cf-8gb Thẻ nhớ Kingston CF 8GB 86625_2254_draft

290000

310000

kt-cf-4gb Thẻ nhớ Kingston CF 4GB e71918fdabee46a2b896db8b93fe1f11

230000

280000

kt-mc10-128gb Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Class 10 128GB full_kingston-128gb-tf-micro-sdhc-class-10-80mb-s-memory-sdc10g2-128gbfr-chocobozz-1602-18-Chocobozz_111

1100000

1150000

kt-mc10-16gb Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Class 10 16GB PBMKaz3GQNCn

190000

230000

kt-mc10-64gb Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Class 10 64GB 24252_micro-sdhc-64gbB

585000

610000

kt-mc10-8gb Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Class 10 32GB 736856

330000

365000

kt-mc10-8gb Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Class 10 8GB the-nho-kingston-micro-sdhc-class-4-8gb-den-2696-25674-1

110000

110000

kt-c10-128gb Thẻ nhớ SDHC Kingston Class 10 128GB s-l300

1050000

kt-c10-16gb Thẻ nhớ SDHC Kingston Class 10 64GB The-Nho-SDHC-Kingston-64GB-Class-10-80MBs

560000

kt-c10-32gb Thẻ nhớ SDHC Kingston Class 10 32GB the-nho-sdhc-kingston-32gb-class-10-45mb-s-xam-0716-2147312-f507b1ff60b09b15478567bfd6a588eb

320000

340000

kt-c10-16gb Thẻ nhớ SDHC Kingston Class 10 16GB kt-c10

210000

230000

tsb-cf1000-128GB Thẻ Nhớ CF Toshiba Exceria 1000X 128GB cf1000x

2000000

2000000

tsb-cf1000-64GB Thẻ Nhớ CF Toshiba Exceria 1000X 64GB cf1000x

1280000

1280000

tsb-cf1000-32GB Thẻ Nhớ CF Toshiba Exceria 1000X 32GB cf1000x

850000

850000

tsb-flash-air-32gb Thẻ nhớ Toshiba Flash Air Wireless SD Card Class 10 32GB tsb-flash-air

820000

850000

tsb-flash-air-16gb Thẻ nhớ Toshiba Flash Air Wireless SD Card Class 10 16GB SDHC-WIFI-TOSHIBA-FLASH-AIR-16GB

670000

690000

tsb-90mb-c10-128gb Thẻ nhớ SDHC class 10 90MB/s 128GB the-nho-sdxc-toshiba-exceria-uhs-i-u3-4k-128gb-90mb-s-trang-do-5229-3166852-d1f5b8d11e9397db8aa10f71b9722a8e

1250000

1280000

tsb-90mb-c10-16gb Thẻ nhớ SDHC class 10 90MB/s 64GB sdxc_64gb_toshiba_90mb_2_

560000

580000

tsb-90mb-c10-32gb Thẻ nhớ SDHC class 10 90MB/s 32GB 588137

350000

365000

tsb-90mb-c10-16gb Thẻ nhớ SDHC class 10 90MB/s 16GB s-l300

210000

220000

tsb-48mb-c10-64gb Thẻ nhớ SDHC class 10 48MB/s 64GB ndp1473061645

510000

530000

tsb-48mb-c10-32gb Thẻ nhớ SDHC class 10 48MB/s 32GB tsb-48mb-c10

340000

360000

tsb-48mb-c10-16gb Thẻ nhớ SDHC class 10 48MB/s 16GB 016916774833

195000

205000

tsb-48mb-128gb Thẻ nhớ MicroSDHC 90mb/s 128GB the-nho-microsdxc-toshiba-exceria-u3-128gb-90mb-s-den-7994-2726572-980a72045a550e9d6b2a036b0082461d (1)

950000

970000

tsb-90mb-64gb Thẻ nhớ MicroSDHC 90mb/s 64GB the-nho-microsdxc-toshiba-exceria-u3-64gb-90mb-s-trang-8002-3826572-db7373a43d8f02a51bd662183546c884

520000

535000

tsb-48mb-32gb Thẻ nhớ MicroSDHC 90mb/s 32GB 31051_20289_the-nho-toshiba-micro-sd-32gb-class-10

315000

315000

tsb-48mb-8gb Thẻ nhớ MicroSDHC 48mb/s 8GB the-nho-micro-sd 16g-toshiba  class-10  chinh-hang

120000

135000

tsb-48mb-16gb Thẻ nhớ MicroSDHC 48mb/s 16GB the-nho-microsdhc-toshiba-exceria-16gb-class-10-48mb-s-new-box-do-1241-6807722-bc433993158230c73997ddde949d5c9c

190000

210000