Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn

  • Các hãng khác
Mã SP Tên sản phẩm Hình ảnh Giá(VNĐ) SL trong kho Mô tả
USB64DT50 USB Kingston DataTraveler DT50 64GB kingston-usb-3-1-stick-64gb-dt50-64gb

550,000

USB32DT50 USB Kingston DataTraveler DT50 32GB 21727_usb_kingston_dt50_32g_chu___n_m___i_3_1__45663

320,000

USB16DT50 USB Kingston DataTraveler DT50 16GB usb-31-kingston-data-traveler-dt50-16gb-bac-1472466092-0872862-aa5440a50429be74fd43aefed95be56b

145,000

usb256cz48 SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE CZ48 256GB 71BXIQ+IIWL._SL1280_

1,600,000

usb128cz48 SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE CZ48 128GB SanDisk-Ultra-CZ48-128GB-USB-3.0-Flash-Drive-1000x1000

780,000

usb64cz48 SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE CZ48 64GB T8180.wh

430,000

usb32cz48 SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE CZ48 32GB T8170.wh

245,000

usb16cz48 SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE CZ48 16GB SanDisk-ULTRA-16GB-

140,000

USB64KM2.0 USB Toshiba Kamone 2.0 64GB 1446702166163_6350527

385,000

USB32KM2.0 USB Toshiba Kamone 2.0 32GB 1446702043462_3519892

205,000

OTG Drive 3.0, SDDD2 128GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD2 128GB 8AEs8Z_simg_d0daf0_800x1200_max

745,000

OTG Drive 3.0, SDDD2 64GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD2 64GB 8AEs8Z_simg_d0daf0_800x1200_max

415,000

OTG Drive 3.0, SDDD2 32GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD2 32GB 8AEs8Z_simg_d0daf0_800x1200_max

265,000

OTG Drive 3.0, SDDD2 16GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD2 16GB 8AEs8Z_simg_d0daf0_800x1200_max

175,000

USB OTG 3.0 SDDD3-128GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD3 128GB dkbpLS_simg_d0daf0_800x1200_max

760,000

USB OTG 3.0 SDDD3-64GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD3 64GB dkbpLS_simg_d0daf0_800x1200_max

455,000

USB OTG 3.0 SDDD3-32GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD3 32GB dkbpLS_simg_d0daf0_800x1200_max

280,000

USB OTG 3.0 SDDD3-16GB SanDisk USB OTG Drive 3.0, SDDD3 16GB dkbpLS_simg_d0daf0_800x1200_max

185,000

USB Type C 3.0 SDDDC2-128GB SanDisk USB Type C Drive 3.1, SDDDC2 128GB

865,000

USB Type C 3.0 SDDDC2-64GB SanDisk USB Type C Drive 3.1, SDDDC2 64GB

555,000

USB Type C 3.0 SDDDC2-32GB SanDisk USB Type C Drive 3.1, SDDDC2 32GB

350,000

USB Type C 3.0 SDDDC2-16GB SanDisk USB Type C Drive 3.1, SDDDC2 16GB

260,000

USB SANDISK CZ43 – 128GB bo-2-usb-sandisk-ultra-fit-cz43-3-0-32gb-bac-0022-1602372-9d97b3cf37de3bbbb1df33ba5b471d66-catalog_233

780,000

USB SANDISK CZ43 – 64GB bo-2-usb-sandisk-ultra-fit-cz43-3-0-32gb-bac-0022-1602372-9d97b3cf37de3bbbb1df33ba5b471d66-catalog_233

440,000

USB SANDISK CZ43 – 32GB bo-2-usb-sandisk-ultra-fit-cz43-3-0-32gb-bac-0022-1602372-9d97b3cf37de3bbbb1df33ba5b471d66-catalog_233

285,000

USB SANDISK CZ43 – 16GB bo-2-usb-sandisk-ultra-fit-cz43-3-0-32gb-bac-0022-1602372-9d97b3cf37de3bbbb1df33ba5b471d66-catalog_233

185,000

USB64CZ33 USB SANDISK CZ33 – 64GB tohndm_simg_d0daf0_800x1200_max

395,000

435,000

USB32CZ33 USB SANDISK CZ33 – 32GB tohndm_simg_d0daf0_800x1200_max

225,000

270,000

USB16CZ33 USB SANDISK CZ33 – 16GB 2698d2

137,000

165,000

USB SANDISK CZ52 – 128GB Sandisk-cruzerswithch20125314311960396

725,000

USB SANDISK CZ52 – 64GB Sandisk-cruzerswithch20125314311960396

415,000

USB SANDISK CZ52 – 32GB Sandisk-cruzerswithch20125314311960396

255,000

USB SANDISK CZ52 – 16GB Sandisk-cruzerswithch20125314311960396

165,000

USB SANDISK CZ52 – 8GB Sandisk-cruzerswithch20125314311960396

120,000

USB SANDISK CZ60 – 128GB 27569_L_1

720,000

USB SANDISK CZ60 – 32GB 27569_L_1

265,000

USB SANDISK CZ60 – 64GB 27569_L_1

420,000

USB SANDISK CZ60 – 16GB 27569_L_1

165,000

USB SANDISK CZ60 – 8GB 27569_L_1

120,000

USB SANDISK CZ58 – 16GB sdcz58-016g-b353_2

175,000

USB SANDISK CZ58 – 8GB sdcz58-016g-b353_2

120,000

USB SANDISK CZ50 – 32GB 100-Original-SanDisk-USB-Pen-Drives-8GB-16GB-32GB-Encryption-USB-2-0-memory-stick-USB

220,000

USB SANDISK CZ50 – 16GB 100-Original-SanDisk-USB-Pen-Drives-8GB-16GB-32GB-Encryption-USB-2-0-memory-stick-USB

170,000

USB SANDISK CZ50 – 8GB 100-Original-SanDisk-USB-Pen-Drives-8GB-16GB-32GB-Encryption-USB-2-0-memory-stick-USB

120,000

USB32KM USB 3.0 TOSHIBA KAMOME – 32GB USB-3.0-TOSHIBA-Kamome-Full232gb

230,000

USB16KM USB 3.0 TOSHIBA KAMOME – 16GB toshiba-16gb-kamome-usb-3-0-capless-flash-drive-black-vkmm-016g-bk-6396-9764671-1-catalog_233

155,000

USB64GTS USB Toshiba Hayabusa – 64GB 20141009154527_usb_toshiba_64gb

380,000

USB32GTS USB Toshiba Hayabusa – 32GB tosh32gb_u202_2

200,000

USB16GTS USB Toshiba Hayabusa – 16GB usb-toshiba-hayabusa-16gb-trang-2896-049052-1

125,000

USB8GTS USB Toshiba Hayabusa – 8GB t8

110,000

ss-fdb-130-64gb USB 3.0 Samsung Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s bar series

620,000

620,000

ss-fdb-130-32gb USB 3.0 Samsung Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s bar series

400,000

400,000

ss-fdb-130-128gb USB 3.0 Samsung Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s bar series

1,142,000

1,142,000

ss-otg-64gb USB Samsung OTG 64GB otg

600,000

600,000

ss-otg-32gb USB Samsung OTG 32GB otg

350,000

350,000

ss-otg-16gb USB Samsung OTG 16GB otg

230,000

230,000

tc-jf380-3-otg-32gb USB 3.0 Transcend JF380 OTG 32GB jf380-otg

400,000

400,000

tc-jf380-3-otg-16gb USB 3.0 Transcend JF380 OTG 16GB jf380-otg

260,000

260,000

tc-jf380-3-otg-8gb USB 3.0 Transcend JF380 OTG 8GB jf380-otg

200,000

200,000

tc-jf380-otg-32gb USB 2.0 Transcend JF380 OTG 32GB jf380-otg

350,000

350,000

tc-jf380-otg-16gb USB 2.0 Transcend JF380 OTG 16GB jf380-otg

280,000

280,000

tc-jf380-otg USB 2.0 Transcend JF380 OTG 8GB jf380-otg

230,000

230,000

tc-jf700-32gb USB Transcend JF700 3.0 64GB jf700

700,000

700,000

tc-jf700-32gb USB Transcend JF700 3.0 32GB jf700

400,000

400,000

tc-jf700-16gb USB Transcend JF700 3.0 16GB jf700

279,000

279,000

tc-jf700-8gb USB Transcend JF700 3.0 8GB jf700

149,000

149,000

tc-jf300-32gb USB Transcend JF300 32GB jf300

361,699

361,699

tc-jf300-16gb USB Transcend JF300 16GB jf300

280,000

280,000

tc-jf300-8gb USB Transcend JF300 8GB jf300

170,000

170,000

kt-se9-3-64gb USB 3.0 Kingston SE9 64GB se9

550,000

550,000

kt-se9-3-32gb USB 3.0 Kingston SE9 32GB se9

400,000

400,000

kt-se9-3-16gb USB 3.0 Kingston SE9 16GB se9

300,000

300,000

kt-se9-3-8gb USB 3.0 Kingston SE9 8GB se9

250,000

250,000

kt-se9-16gb USB 2.0 Kingston SE9 16GB se9

270,000

270,000

kt-se9 USB 2.0 Kingston SE9 64GB se9

520,000

520,000

kt-se9-32gb USB 2.0 Kingston SE9 32GB se9

370,000

370,000

kt-se9 USB 2.0 Kingston SE9 8GB se9

236,000

236,000

kt-otg-64gb USB 3.0 OTG 64GB otg

488,000

488,000

kt-otg-32gb USB 3.0 OTG 32GB otg

299,000

299,000

kt-otg-16gb USB 3.0 OTG 16GB otg

199,000

199,000

kt-dt100g3-128GB USB 3.0 Kingston DT100G3 128GB dt100g3

1,500,000

1,500,000

kt-dt100g3-64gb USB 3.0 Kingston DT100G3 64GB dt100g3

479,000

479,000

kt-dt100g3-32gb USB 3.0 Kingston DT100G3 32GB dt100g3

310,000

310,000

kt-dt100g3-16gb USB 3.0 Kingston DT100G3 16GB dt100g3

200,000

200,000

kt-dt100g3-8gb USB 3.0 Kingston DT100G3 8GB dt100g3

145,000

145,000

kt-dtg4-128GB USB 3.0 Kingston DataTraverler G4 128GB dtlg4

1,100,000

1,100,000

kt-dtg4-64gb USB 3.0 Kingston DataTraverler G4 64GB dtlg4

610,000

610,000

kt-dtg4-32gb USB 3.0 Kingston DataTraverler G4 32GB dtlg4

400,000

400,000

kt-dtg4-16gb USB 3.0 Kingston DataTraverler G4 16GB dtlg4

250,000

250,000

kt-dtg4 USB 3.0 Kingston DataTraverler G4 8GB dtlg4

120,000

120,000

kt-dt106-16gb Thẻ nhớ Kingston DT106 16GB dt106

159,000

159,000

kt-dt106-8gb Thẻ nhớ Kingston DT106 8GB dt106

115,000

115,000

kt-dt101g2-64gb USB 2.0 Kingston DT101G2 64GB dt101g2

600,000

600,000

kt-dt101g2-32gb USB 2.0 Kingston DT101G2 32GB dt101g2

320,000

320,000

kt-dt101g2-16gb USB 2.0 Kingston DT101G2 16GB dt101g2

200,000

200,000

kt-dt101g2-8gb USB 2.0 Kingston DT101G2 8GB dt101g2

112,000

112,000